Kurz / Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 - pro pokročilé

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 - pro pokročilé

<< Zpět

Cena: 5200,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
10. 12. 2019 - 11. 12. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zdravotnické laboratoře, kteří odpovídají za systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Kurz není vhodný pro začínající manažery kvality zdravotnické laboratoře. Jako předstupeň doporučujeme kurz: Manažer kvality laboratoře – základní znalosti a dovednosti.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Získáte cílené informace o tom, jak zavést, udržovat a aktualizovat stávající systém managementu zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Osvojíte si formu vzorových postupů a záznamů, které jsou požadované normou ČSN EN ISO 15189:2013 (postup pro management rizik, definování procesů, indikátory kvality, akční plán zlepšování, hodnocení výkonnosti pracovníků a plány pro mimořádné situace).
Součástí jsou praktické příklady a návody. 


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013

 • Definování procesů a jejich vzájemných vazeb 

 • Indikátory kvality

 • Akční plán zlepšování

 • Postup pro management rizik

 • Záznam z managementu rizik – metodika, vyhodnocení

 • Praktický nácvik analýzy rizika pro vybrané procesy v laboratoři

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Postup pro řešení mimořádných situací a havarijní připravenosti

 • Hodnocení výkonnosti pracovníka - příprava metodiky a záznam

 • Praktický nácvik pro hodnocení výkonnosti pracovníka

 • Příklady vedení skladové evidence reagencií a spotřebního materiálu
 • Interní audity - metody auditování

 • Klasifikace neshod – hodnocení závažnosti neshod

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.
Management rizik
Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ISO/IEC 17025 a ISO 15189)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018