Kurz / Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
16. 10. 2023 - 17. 10. 2023Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře, kteří mají základní znalosti požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 nebo ČSN EN ISO 15189:2013 a kteří se chtějí naučit techniky a postupy auditování.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem je prohloubit znalosti auditorů, naučit se používat techniky auditování, prakticky procvičovat auditování, řešit problémové oblasti a sdílet zkušenosti z auditorské praxe. Kurz je zaměřen na praktický nácvik práci ve skupinách.
Kurz navazuje na kurzy Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a ČSN EN ISO 19011:2019) a Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019).


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.
 
1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě – zahájení
  • Seznámení se s dokumenty pro praktická cvičení

2. den: 9.00 až 15.00

  • Audit na místě – realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Praktický nácvik auditování daných oblastí

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti
Management rizik v laboratoři

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.