Kurz / Statistické metody v laboratoři II.

 
 
 
 
 

Kurz / Statistické metody v laboratoři II.

<< Zpět

Cena: 6500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je vhodný pro pracovníky ve zkušebních laboratořích, kteří používají statistické metody. Kurz není vhodný pro začátečníky, obsah školení navazuje na Statistické metody v laboratoři I. - úvod

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Školení je zaměřeno na rozšiřující statistické metody - statistickou analýzu dat, aplikaci kontingenčních a korelačních tabulek, praktické ukázky a příklady. Součástí kurzu je práce v programu MS Excel.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Upozornění: Pro procvičování na místě je nutné vzít si na kurz vlastní notebook s programem MS Excel a naistalovaným doplňkem Analýza dat.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Shrnutí úvodu do statistiky
  • Statistická analýza dat – rozšíření: šikmost, špičatost, normalita, nezávislost, homoskedasticita, rozdělení veličin, rozdělení funkcí veličin, výběry veličin, statistická indukce, teorie odhadu
  • Kontingenční a korelační tabulky ve statistice
  • Třídění a filtrace dat

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Praktický nácvik práce v prostředí MS Excel – (záložka data musí obsahovat položku Analýza dat): kompletní analýza dat, regulační diagramy, odlehlé hodnoty, mezilaboratorní porovnání (dvoustranné, vícestranné), typy grafů vč. krabicového (od MS Excel 2016), kontingenční a korelační tabulky, třídění a filtrace dat, validace metod, nejistoty – vzorové příklady

Garant:  Ing. Alena Fischerová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.