Kurz / Interní auditor bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

 
 
 
 
 

Kurz / Interní auditor bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

<< Zpět

Cena: 8500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
17. 06. 2024 - 19. 06. 2024Baarova 231/36 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí pracovníky odpovědné za systém řízení bezpečnosti informací (ISMS - Information Security Management System) dle normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 v organizaci; a dále pro bezpečnostní IT manažery, konzultanty, auditory.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zásady systému řízení informační bezpečnosti a požadavky normy
ČSN EN ISO/IEC 27001:2023 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky.
Seznámíte se s jednotlivými nároky na řízení komunikací, přístupu a provozu.
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení  rozšiřující znalosti požadavků  norem k provádění auditů.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den  9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systémů řízení informační bezpečnosti (ISMS)
 • Požadavky na ISMS - výklad požadavků normy včetně přílohy normy
 • Struktura ISMS, Požadavky vyplývající z právních předpisů
 • Přístupy k posuzování, vyhodnocování a řízení rizik
 • Implementace ISMS
 • Povinná dokumentace

2. den  9.00 až 15.00 hod.

 • Požadavky přílohy A normy
 • Změny oproti revizi z roku 2013
 • Organizační opatření
 • Opatření v oblasti lidských zdrojů
 • Opatření fyzické bezpečnosti
 • Technologická opatření

3. den 9.00 až 15.00 hod.

 • Audit systému bezpečnosti informací
 • Požadavky ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu a ČSN EN ISO/IEC 27006:2021 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
 • Příprava na audit, realizace auditu, reakce na zjištění a následující opatření
 • Záznam z auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • Závěrečný test získaných znalostí

Lektor: Ing. Pavel Časta, CISA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Management rizik
Procesní řízení v organizaci

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.