Kurz / Autorita a delegování

 
 
 
 
 

Kurz / Autorita a delegování

<< Zpět

Cena: 3400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, team leaderům, kteří chtějí budovat a rozvíjet svou autoritu v rámci pracovního týmu, skupiny či organizace.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Chcete zesílit důvěru a podnítit loajalitu k Vaší společnosti? Zvýšit motivaci, odpovědnost a tvořivost zaměstnanců, a stále vhodně využívat zdroje a zapojovat spolupracovníky do činnosti? Na kurzu se seznámíte s možnostmi efektivního zadávání a delegování úkolů. Odhalíte způsoby, jak si budovat přirozenou autoritu, a dozvíte se, jaké kompetence jsou potřebné pro vedoucí pracovníky.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 14.30 hod.

  • Role a osobnost manažera při řízení lidských zdrojů
  • Autorita vedoucího pracovníka - typologie a kritéria, zdroje autority, metody zvyšování autority
  • Delegování jako dlouhodobý proces - analýza práce, plánování, výběr pracovníka, předávání práce a kontrola
  • Výhody a nevýhody delegování, bariéry v delegování, situační řízení
  • Postup delegování v problémových situacích

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Leadership - vedení lidí
Řízení lidských zdrojů
Komunikační dovednosti
Asertivní jednání a zvládání konfliktů v pracovní skupině

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018