Kurz / Projektové řízení II - pro pokročilé

 
 
 
 
 

Kurz / Projektové řízení II - pro pokročilé

<< Zpět

Cena: 3800,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz navazuje na Projektové řízení I - pro začátečníky.
Je vhodný pro ty, kdo zvládli základní orientaci v projektovém řízení a chtějí se podrobně seznámit s nástroji projektového řízení, které lze využít v plánování a realizaci projektu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Účastníci se naučí graficky znázornit projekt a z grafů získávat informace pro efektivní řízení projektu.
Získají nové dovednosti pro komunikaci v projektovém týmu, naučí se metody použitelné pro skupinovou práci

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Logický rámec a jeho provázanost na WBS
  • Projektový tým vs. organizační struktura společnosti, matice odpovědnosti 
  • Ganttův diagram a histogram zdrojů
  • Tvorba komunikačního plánu
  • Analýza rizik projektu
  • Rozpočet a finanční plán
  • Případové studie: identifikace logického rámce a WBS, stanovení organizační struktury, rolí a odpovědností, návrh komunikačního plánu, identifikace a vyhodnocení rizik v rámci projektu

Lektor: Ing. Simona Hobzíková, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Budování týmu a týmová spolupráce
Kreativní metody řízení

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018