Kurz / ONLINE - 3x3 Projektové řízení dle ČSN ISO 21500:2013

 
 
 
 
 

Kurz / ONLINE - 3x3 Projektové řízení dle ČSN ISO 21500:2013

<< Zpět

Cena: 1500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro manažery, vedoucí pracovníky, podnikatele a všechny zaměstnance, kteří mají nápady a chtějí je zdárně realizovat. Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří chtějí řídit své projekty v souladu s normou ČSN ISO 21500:2013.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je seznámení se základními principy, postupy a pravidly projektového řízení dle normy ČSN ISO 21500:2013. Účastníci školení se seznámí se základy projektové řízení, aby dokázali projekt naplánovat, realizovat, kontrolovat jeho postup a vybrané činnosti, a dokončit. Pro efektivnější řízení realizace projektů doporučujeme navštívit kurz Projektové řízení I - pro začátečníky a Projektové řízení II - pro pokročilé

 

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den - 09:00 - 12:00 hod.

 • Vymezení pojmů managementu projektu dle ČSN ISO 21500:2013 Návod k managementu projektu
 • Vazba mezi strategií organizace a projekty
 • Prostředí projektu - interní a externí faktory ovlivňující organizaci
 • Vedení projektu, zainteresované strany a jejich identifikace, omezení projektu
 • Životní cyklus projektu
 • Vypracování zadávací listiny projektu, vytvoření projektového týmu

2. den - 09:00 - 12:00 hod.

 • Definování rozsahu, vytvoření WBS, definování činností
 • Plánování kvality
 • Řazení činností a odhadování zdrojů
 • Definování projektové organizace
 • Odhadování dob trvání jednotlivých činností
 • Vypracování harmonogramu
 • Odhadování nákladů, vypracování rozpočtu
 • Identifikace rizik
 • Plánování dodávek a komunikace
 • Vypracování plánů projektu

3. den - 9:00 - 12:00 hod.

 • Vedení prací na projektu
 • Řízení zainteresovaných stran
 • Ošetření rizik
 • Prokazování kvality
 • Výběr dodavatelů
 • Poskytování informací
 • Rozvoj projektového týmu
 • Kontrola prací
 • Řízení změn, rozsahu, zdrojů, projektového týmu, harmonogramu, nákladů, rizik a kvality
 • Administrace dodávek
 • Řízení komunikace
 • Dokončení fáze nebo projektu
 • Shromáždění poznatků

Lektor: Ing. Simona Hobzíková


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
Projektové řízení I - pro začátečníky
Projektové řízení II - pro pokročilé
Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018