Kurz / Manažer kvality zdravotnické laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO 15189:2013)

 
 
 
 
 

Kurz / Manažer kvality zdravotnické laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO 15189:2013)

<< Zpět

Cena: 5900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
22. 11. 2022 - 23. 11. 2022ONLINE ŠKOLENÍ - z bezpečí Vašeho domova/kancelářeVOLNOOBJEDNAT

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.  

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera kvality zdravotnické laboratoře, kteří odpovídají za systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Kurz není vhodný pro začínající manažery kvality zdravotnické laboratoře, kterým doporučujeme kurz: Manažer kvality laboratoře – základní znalosti a dovednosti.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Součástí kurzu je výklad požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 s přihlédnutím ke standardním postupům systému managementu, dokumentům MPA, EA, ILAC a doporučením odborných společností. Kurz je zaměřen na definování procesů zdravotnické laboratoře, postup pro management rizik, indikátory kvality, plány zlepšování, hodnocení výkonnosti pracovníků a plány pro mimořádné situace.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

 

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • Definování procesů a jejich vzájemných vazeb 
 • Indikátory kvality
 • Akční plán zlepšování
 • Postup pro management rizik
 • Záznam z managementu rizik – metodika, vyhodnocení
 • Případové studie: procesní řízení ve zdravotnické laboratoři, management rizik, indikátory kvality, akční plán pro zlepšování

2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Postup pro řešení mimořádných situací a havarijní připravenosti
 • Hodnocení výkonnosti pracovníků - příprava metodiky a záznam
 • Laboratorní zařízení, reagencie a spotřební materiály
 • Interní audity - metody auditování
 • Klasifikace neshod – hodnocení závažnosti neshod
 • Případové studie: hodnocení výkonnosti pracovníků, kategorizace měřidel, evidence reagencií a spotřebních materiálů, program auditů, záznam o neshodě

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.

Vedoucí a manažer kvality laboratoře III. 
Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.
Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)
Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)
Interní auditor zdravotnické laboratoře – periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)
Interní auditor laboratoře – procesní (vertikální) audit (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  a ČSN EN ISO 15189:2013)

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018