Kurz / Audit produktu

 
 
 
 
 

Kurz / Audit produktu

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří se ve svých organizacích podílejí na řízení kvality a výroby (technologové, kontroloři atd.). Kurz doporučujeme interním auditorům, představitelům vedení a zaměstnancům kvality, kteří chtějí získat praktické dovednosti z oblasti hodnocení kvality produktů. Kurz však nenahrazuje licenční vzdělávání ve smyslu požadavků VDA.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se prakticky s metodikou auditu produktu, její implementací a s možnostmi využití tohoto druhu auditu. Připravíme Vás jak vést či obstát u auditu produktu. Součástí školení bude praktická příprava na audit produktu, provedení záznamů z auditu produktu, ad.

 

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 14.00 hod.

  • Principy auditování v návaznosti na IATF 16949
  • Vymezení pojmů - audit výrobku, audit procesu a audit systému.(charakteristické znaky a rozdíly)
  • Cíle auditu produktu
  • Postup při provádění auditu produktu
  • Hodnocení výsledku auditu produktu
  • Procvičení metodiky auditu produktu na konkrétním výrobku
  • Praktické zkušenosti s prováděním auditu produktu ve firmách

Kurz nenahrazuje licenční vzdělávání ve smyslu požadavků VDA.

Lektor: Ing. Lukáš Domin


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:
APQP, PPAP a Harmonizovaná FMEA
Procesní řízení v organizaci
Nástroje řízení kvality – FMEA, 8D report, kontrolní plán, zvláštní znaky a jejich řízení, MSA a SPC

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.