Kurz / Audit procesu ve zdravotnickém zařízení

 
 
 
 
 

Kurz / Audit procesu ve zdravotnickém zařízení

<< Zpět

Cena: 5700,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen interním auditorům, manažerům kvality, zaměstnancům z oddělení kvality, kteří odpovídají za plánování a realizaci interních auditů ve zdravotnickém zařízení.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Prakticky se seznámíte se základy a provedením auditu procesů ve zdravotnickém zařízení. Vysvětlíme Vám možnosti uplatnění procesního auditu, jeho plánování a realizaci s vyhodnocením výsledků. 

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 – 16.00 hod., 2. den: 9.00 - 15.00 hod.

 • Systém managementu kvality ve zdravotnickém zařízení
 • Definování procesů a management rizik ve zdravotnickém zařízení
 • Mapa procesů a karta procesů
 • Příklady a procvičování
 • Principy a terminologie auditování
 • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Příprava na audit – příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
 • Audit na místě – zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
 • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
 • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
 • Nápravné opatření
 • Případová studie: příprava plánu pro audit procesu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

Lektor: Ing. Alena Fischerová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Procesní řízení v organizaci
Management rizik

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018