Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro otevřené kurzy pořádané společností Systémy jakosti s.r.o.

 1. Přihlášení na kurz
  1. Přihlášení do zvoleného kurzu je možno provést pouze elektronicky, a to:
   • přes webové stránky www.systemy-jakosti.cz  odkazem na objednávkový formulář přímo u zvoleného kurzu - tlačítko OBJEDNAT.
  2. Přihlášení do kurzu je závazné. Po vyplnění OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE na webových stránkách, přijde opis formuláře na emailovou adresu přihlášeného. V okamžiku přijetí objednávky a jejího potvrzení ze strany Systémy jakosti s.r.o., je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
  3. V případě překročení kapacity kurzu Vám nabídneme náhradní termín.
   Přihlášení na kurz méně, než pět dnů před jeho konáním je třeba konzultovat s našimi pracovníky telefonicky na čísle (+420) 566 620 261, z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.

    
 2. Platba za kurz
  1. Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené  faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu. Platbu platební kartou bohužel nepřijímám. Při platbě na místě Vás žádáme o přesnou částku. Upozorňujeme, že jde o cenu kurzu + 21% DPH.
  2. Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu a přípravou materiálů.
 3. Storno poplatky
  1. Při neomluvené účasti kurzovné nevracíme.
  2. Bezplatné storno přijímáme do 7 kalendářních dnů před zahájením kurzu, a to pouze písemně (e-mailem na adrese info@systemy-jakosti.cz).
   Na základě písemného storna - zrušení účasti:
   a) 7 kalendářních dnů před kurzem - žádný stornovací poplatek
   b) méně než 7 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50 % ceny kurzu
  3. Zákazník/Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
  4. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu nebo se zúčastnit kurzu v dalším termínu, což musí oznámit pracovníkům společnosti Systémy jakosti s.r.o., co nejdříve po zjištění této skutečnosti.
 4. Ubytování a stravování
  1. Pro kurzy konané v Praze, Brně a Žďáře nad Sázavou doporučujeme ubytování, které naleznete v záložce Místa konání kurzů
  2. Ubytování a stravování pro účastníky kurzů nezajišťujeme. 
 5. Zrušení kurzu/přesun kurzu ze strany Systémy jakosti s.r.o.
  1. Vyhrazujeme si právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků kurzu tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je účastníkům kurzovné vráceno v plné výši.
  2. Vyhrazujeme si právo z technických či jiných důvodů kurz přesunout na jiný termín. Změna bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.
 6. Osvědčení o absolvování kurzu
  1. Každý účastník, který ukončí kurz, a to alespoň s 80% účastí, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu s přesně vymezeným rozsahem.
  2. V případě požadavku na opětovné vytištění a poslání Osvědčení/Certifikátu účtujeme poplatek 200,- Kč. Ke znovu vydanému Osvědčení/Certifikátu bude přiložena faktura na tuto částku.
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.