Kurz / vedoucí laborantka vedoucí laborant

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře

<< Zpět

Cena: 5100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
06. 02. 2018 - 07. 02. 2018Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro vedoucí laboranty a laborantky ve zdravotnické laboratoři.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je přehled a procvičování jejich základních povinností, odpovědností a pravomocí.
Kurz se soustředí zejména na obvyklé kontrolní a řídící činnosti vedoucího laboranta a laborantky v laboratořích, které jsou akreditované dle ČSN EN ISO 15189.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání.

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditů.
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucího laboranta/laborantky v akreditované laboratoře
 • Vzdělávání laborantů
 • Legislativní rámec pro stanovení pracovní náplně
 • Matice odpovědnosti a její tvorba
 • Požadavky na odběr, transport a příjem vzorků v akreditované laboratoři
 • Zásady správné laboratorní praxe
 • Přehled a procvičování

2 den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení
 • Zásady pro tvorbu dokumentace
 • Zásady pro používání měřidel, IVD a zdravotnických prostředků v laboratoři
 • Přezkoumání systému managementu
 • Případové studie a procvičování
 • Pracovně-právní minimum pro vedoucí laborantky

Lektor: Ing. Petra Mrkvičková, Ing. Alena Fischerová, Mgr. Zdenka Volavá

 


 

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014