Kurz / Interní auditor BOZP (ISO 45001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Interní auditor BOZP (ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 5100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Osvojíte si právními předpisy BOZP.
Seznámíte se s požadavky ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu.
Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

 
1. den: 9.00 až 16.00 hod.
  • Úvod do managementu BOZP
  • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
  • Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
  • Struktura normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
  • Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018
  • Přehled základních právních požadavků týkající se BOZP
 
2. den: 9.00 až 15.00 hod.
  • Úvod do auditování a případová studie plánů auditů
  • Auditování v návaznosti na doporučení ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu

Lektoři:  Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018