Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Nástroje řízení kvality pro manažery kvality

Představte si svět, kde je váš proces managementu kvality efektivní a bezproblémový. Svět, ve kterém se vaše organizace stane synonymem pro excelenci a spolehlivost. Samozřejmě na prvním místě potřebujete pracovníky, kteří jsou odborníky ve vašem oboru, vhodné výrobní zařízení a technologie, odpovídající prostory a podmínky prostředí, apod. Současně je potřeba nastavit, kontrolovat a řídit kvalitu výrobků nebo služeb organizace.

Ke sledování a řízení kvality jsou vhodné „nástroje řízení kvality“, které jsou navrženy s ohledem na jednoduchost a efektivitu. Ishikawa diagram příčin a následků vám pomůže identifikovat hlavní problémy a jejich příčiny. Regulační diagram monitoruje klíčové ukazatele procesu, Paretův diagram pak odhaluje nejdůležitější oblasti ke zlepšení.

Metoda 6M rozděluje faktory ovlivňující kvalitu do šesti kategorií – Materiál, Metoda, Stroj, Měření, Člověk a Prostředí – což usnadňuje identifikaci slabých míst ve vašem systému řízení kvality. Procesní řízení a management rizik zajišťuje, že vaše organizace je vždy připravena na nečekané události a změny. Vhodně nastaveným systémem vedení záznamů budete mít veškerou potřebnou záznamovou dokumentaci vždy po ruce pro účely rozhodování.

Využijte sílu „nástrojů řízení kvality“ díky kterým můžete dosáhnout vyšší úrovně efektivity, snížení chyb a zlepšení spokojenosti zákazníků. Vaše organizace se stane symbolem kvality.  Za uplatnění těchto jednoduchých nástrojů v rámci organizace obvykle odpovídá manažer kvality. Proto je máme zařazené do našich kurzů pro manažery kvality jak pro systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, tak pro manažery kvality laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189.

Pokud vás tyto jednoduché nástroje řízení kvality zajímají a potřebujete jejich používání zařadit do kontextu uvedených norem, rádi Vás přivítáme na našich kurzech:
Manažer kvality (ISO 9001): https://www.systemy-jakosti.cz/manazer-kvality-iso-9001-kurdet-3-1-32-14.html
Manažer kvality laboratoře – základní znalosti a dovednosti: https://www.systemy-jakosti.cz/manazer-kvality-laboratore---zakladni-znalosti-a-dovednosti--kurdet-3-1-37-2.html

Autor článku: Ing. Alena Fischerová - ředitelka společnosti

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.