Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Používáme měřidla?

S měřidly se setkáme prakticky ve všech firmách i laboratořích a jsou důležitou součástí hlavních procesů.

Na výsledky měření se potřebujeme spolehnout, proto musíme mít dobře nastavený systém řízení měřidel, který vychází minimálně z požadavků legislativních (např. Zákon č. 505/1990 Sb., Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb.) a normativních (např. ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 15189).

Tento systém řízení zahrnuje povinnosti: např. kategorizace měřidel, evidence a označování, lhůty kalibrací/servisů, interní kontroly a údržby, seznámení s obsluhou, vyřazení, řízená dokumentace.

Stále, ale máme v oblasti používání měřidel několik otázek, na které, ne vždy, dokážeme dát jednoznačné odpovědi.

Zkusme si odpovědět a zkontrolovat, že i tyto oblasti máme ve firmě nebo v laboratoři pod kontrolou.

  • Kdo vyhodnocuje kalibrační listy?
  • Podle čeho vyhodnotíme, zda můžeme měřidlo dál používat, když není hodnocení na kalibračním listě?
  • Kde máme definované maximální povolené odchylky k našim měřidlům?
  • Co se děje, když měřidlo po kalibraci nevyhovuje, řešíme to jako neshodu?
  • Máme měřidlo kalibrováno v rozsahu, v kterém ho používáme?
  • Když jsme měřidlo odeslali na kalibraci, čím měříme, a propíše se nám změna do záznamů?
  • Kde máme postup pro likvidaci vyřazených měřidel?
  • Jak dlouho archivujeme dokumenty (např. kalibrační listy) k měřidlům v době, kdy měřidlo používáme a po jeho vyřazení?

Autor článku: Ing. Martina Dvořáková

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.