Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 8900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
10. 06. 2019 - 13. 06. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů systému managementu kvality a EMS.
Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.
Seznámení s právními předpisy BOZP. Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Zásady managementu kvality
 • Výklad normy ISO 9001:2008 - požadavky a změny ISO 9001:2015
 • Závazná struktura norem - Annex SL


2. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Výklad ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu - audit krok za krokem 
  Příprava na audit
 • Záznam z auditu
 • Nácvik shoda / neshoda
 • Odborný program - nácvik znalostí


3. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do environmentálního systému managementu (ISO 14001)
 • Výklad normy ISO 14001:2015 - požadavky
 • Závazná struktura norem - Annex SL
 • Srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
 • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
 • Praktický nácvik


4. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu BOZP
 • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
 • Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Struktura normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
 • Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018
 • Základní právní požadavky týkající se BOZP

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Lenka Kohoutová, Ing. Martina Dvořáková, Jana Rejtharová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018