Kurz / Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)

<< Zpět

Cena: 7100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
28. 11. 2018 - 30. 11. 2018Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
12. 12. 2018 - 14. 12. 2018Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
23. 01. 2019 - 25. 01. 2019BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
20. 02. 2019 - 22. 02. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
13. 03. 2019 - 15. 03. 2019BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
03. 04. 2019 - 05. 04. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
15. 05. 2019 - 17. 05. 2019BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
12. 06. 2019 - 14. 06. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro interní auditory a vedoucí pracovníky odpovědné za plánování a organizaci interních auditů a EMS.
Dále pracovníkům, kteří odpovídají za systém BOZP v organizaci (manažer BOZP, auditor BOZP, bezpečnostní technik).

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámení s požadavky normy ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace interního auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.
Součástí kurzu je také seznámení s právními předpisy BOZP.
Kurz slouží jako základ při implementaci požadavků ISO 45001 do stávajících systémů managementu řízení.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Úvod do environmentálního systému managementu (ISO 14001)
 • Výklad normy ISO 14001:2015 - požadavky
 • Závazná struktura norem - Annex SL
 • Srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015
 • Právní předpisy z oblasti životního prostředí
 • Praktický nácvik


2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do managementu BOZP
 • Bezpečnost práce a normativní základ BOZP
 • Výklad normy ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Struktura normy ISO 45001:2018 Systémy řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci - požadavky s pokyny pro použití
 • Rozbor nových požadavků normy ISO 45001:2018
 • Základní právní požadavky týkající se BOZP


3. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Úvod do auditování a případová studie plánů auditů
 • Auditování v návaznosti na doporučení ČSN EN ISO 19011:2018 - Směrnice pro auditování systémů managementu
 
Lektoři: Ing. Alena Fischerová, Bc. Martina Jandová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018