Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Pro personalisty

Vážení kolegové,

v této sekci naleznete zajímavosti z oblasti personálního řízení. Články personalistů pro personalisty. Můžete se zapojit příspěvkem, článkem nebo komentářem. Nebo jen návrhem témat, která Vás zajimají. Informaci o nově uveřejněném článku dostanete jako součást pravidelného Newsletteru. K odběru se můžete přihlásit na e-mailu: info@systemy-jakosti.cz.

Alena Fischerová, ředitelka společnosti

přečíst celý článek >>


PRACOVNÍ POSUDEK

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 15. 3. 2016

Pracovní posudky

Je přirozené, že zaměstnavatel se chce o novém, potencionálním zaměstnanci dozvědět, jak ho hodnotili v jeho předchozím zaměstnání.

Řada zaměstnavatelů volí v takovém případě cestu telefonického či elektronického dotazu na vedoucího zaměstnance, pod nímž budoucí zaměstnanec dříve pracoval. Tato varianta má ale svoje úskalí a přichází v úvahu jen tehdy, jestliže s tím uchazeč o zaměstnání souhlasí (a na svého bývalého vedoucího či jiné osoby dá zaměstnavateli pro účely referencí kontakt). Tak se ostatně vyjádřil též Úřad pro ochranu osobních údajů ve své metodické příručce nazvané „Ochrana osobních údajů na pracovišti“.

přečíst celý článek >>


OSOBNÍ SPIS ZAMĚSTNANCE

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 24. 2. 2016

Osobní spis v každodenní praxi

Snad každý člověk, který byl alespoň jeden den zaměstnán, zná termín osobní spis, ale ne každý zaměstnanec má jasnou představu o tom, co všechno tento termín zahrnuje.

Termín osobní spis není žádným obecně závazným právním předpisem jasně definován. V obecném povědomí je, že za osobní spis jsou považovány listiny s osobními údaji, které zaměstnavatel shromáždil k tomu, aby mohl zaměstnat konkrétní osobu. Takové vymezení osobního spisu lze však považovat za nepřesné.

přečíst celý článek >>


DŮLEŽITÉ HODNOTY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ platné od 1. 1. 2016

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 19. 1. 2016

Následující řádky slouží pro základní orientaci v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění od 1. 1. 2016, a to jak zaměstnavateli, tak samoplátci, kterými jsou ve zdravotním pojištění osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

přečíst celý článek >>


PRACOVNÍ PŘIJÍMACÍ POHOVOR aneb jak prodat zboží, které znám nejlépe

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 17. 12. 2015

Přijímací pohovor je vlastně prodej sama sebe. Zamyslete se nad tím, než vyjdete z domu na dohodnutý pohovor do firmy, kde doufáte, že najdete práci svých snů.

přečíst celý článek >>


ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 16. 12. 2015

Adaptace patří mezi nejdůležitější proces v životě zaměstnance a společnosti. Je to nedílná součást práce personálního oddělení a nadřízeného pracovníka za plné součinnosti daného pracovníka. Není tedy reálné bez řádně provedené adaptace nového pracovníka očekávat rychlé zapracování a plnění svěřených povinnosti, které jsou přiřazené k pracovní pozici.

přečíst celý článek >>


PRACOVNÍ DOBA - PRÁCE PŘESČAS

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 18. 11. 2015

Pro práci přesčas lze shrnout následující pravidla:

  • Jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Svévolný výkon práce (svévolné setrvání na pracovišti) zaměstnancem se za práci přesčas nepovažuje.
  • Zaměstnanec ji koná nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a mimo rámec rozvrhu svých pracovních směn. To platí i pro zaměstnance s kratší pracovní dobou, kterým navíc nelze práci přesčas nařídit.

přečíst celý článek >>


VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 22. 10. 2015

Vzdělávání pracovníků jako nezbytná součást života firmy

Mnozí majitelé nebo vedoucí pracovníci malých a středních firem podceňují vzdělávání svých pracovníků. Zdá se jim, že si vzdělávání nemohou dovolit a že je to něco, co se týká spíše velkých zaměstnavatelů. Mezi majiteli menších firem se lze často setkat i s názorem, že je věcí pracovníka samotného, aby si ve svém vlastním zájmu, v zájmu své vlastní zaměstnatelnosti prohluboval a rozšiřoval znalosti a dovednosti a přizpůsoboval své pracovní schopnosti požadavkům pracovního místa a firmy.

přečíst celý článek >>


DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 17. 9. 2015

Jedním v praxi docela oblíbeným pracovněprávním vztahem je podle § 3 a § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), právní vztah založený dohodou o provedení práce. 

přečíst celý článek >>


AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 17. 8. 2015

Podstata agenturního zaměstnávání a jeho využití       

Pracovněprávní vztah založený uzavřením pracovní smlouvy či jedné z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pro kterého bude zaměstnanec přímo vykonávat práci, není jediným způsobem, jak může zaměstnavatel řešit nedostatek pracovních sil. 

přečíst celý článek >>


Starší články: 1 2 3  >>
Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018