Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Newsletter - kalendář vzdělávacích kurzů a seminářů - listopad 2016

Nezobrazuje se Vám email s newsletterem správně? Připravili jsme pro Vás stránku s přehledem vzdělávacích kurzů a seminářů, které budeme pořádat v měsíci listopadu.

Ing. Simona Hobzíková
obchodní koordinátorka
 mobil: 607 011 992
hobzikova@systemy-jakosti.cz
              www.systemy-jakosti.cz


Vážená paní/ vážený pane,

posíláme Vám pravidelný kalendář kurzů a seminářů, které pořádáme v měsíci listopadu.

Ráda bych Vás upozornila na nový kurz Pracovník výstupní kontroly /operátor výroby, který je určen pro pracovníky ve výrobě pracující na výstupní kontrole, operátorům výrobních linek, kteří provádějí mezioperační kontrolu nebo operátorům výroby v organizacích, kde je nastavena samokontrola během výroby.

S přáním krásného dne,
Simona Hobzíková

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ - LISTOPAD 2016

Název kurzu:

Termín konání:

Místo konání:

Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře

01. 11. - 02. 11.

Praha

Interní auditor EMS (ISO 14001)

01. 11. - 02. 11.

Žďár nad Sázavou

Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a OHSAS 18001)

01. 11. - 03. 11

Žďár nad Sázavou

Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

01. 11. - 04. 11.

Praha

Úvod do EMS dle ISO 14001

02. 11.

Žďár nad Sázavou

Správná laboratorní praxe

02. 11. - 03. 11

Praha

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

02. 11. - 04. 11.

Praha

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

02. 11. - 04. 11.

Praha

Úvod do systému BOZP dle OHSAS 18001

03. 11.

Žďár nad Sázavou

Revize normy ISO 9001:2015

03. 11.

Žďár nad Sázavou

Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky

03. 11. - 04. 11.

Praha

Interní auditor BOZP (OHSAS 18001)

03. 11. - 04. 11.

Žďár nad Sázavou

Velká revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

03. 11. - 04. 11.

Žďár nad Sázavou

Revize normy ISO 14001:2015

04. 11.

Žďár nad Sázavou

Projektový management II - pro pokročilé

07. 11.

Praha

Interní auditor ISO/TS 16949 - periodické školení

07. 11.

Brno

Interní auditor laboratoře - praktický nácvik (ISO/IEC 17025 a ISO 15189)

08. 11. - 09. 11.

Praha

Mistr/mistrová

08. 11. - 10. 11.

Brno

Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

08. 11. - 11. 11.

Brno

Řízení lidských zdrojů  

09. 11.

Praha

Certifikace produktů, procesů a služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17065

10. 11.

Praha

Interní auditor dle ČSN EN ISO/IEC 17065

10. 11. - 11. 11.

Praha

Metrolog v organizaci - periodické školení

11. 11.

Praha

Asistentka vedoucího pracovníka

14. 11.

Praha

Metrolog v organizaci

14. 11. - 15. 11.

Brno

Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP  

14. 11. - 16. 11.

Praha

Statistické metody v laboratoři - úvod

15. 11.

Brno

Úvod do systému řízení kvality pro zdravotnické prostředky dle ISO 13485

15. 11.

Praha

Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.

15. 11. - 16. 11.

Brno

Interní auditor dle ISO 13485

15. 11. - 16. 11.

Praha

Jak nevyhořet v zaměstnání

16. 11.

Brno

Pracovník výstupní kontroly /operátor výroby NOVINKA  

16. 11.

Praha

Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.  

21. 11. - 22. 11.

Praha

Představitel vedení pro kvalitu

21. 11. - 22. 11.

Brno

Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013

21. 11. - 22. 11.

Brno

Manažer kvality (ISO 9001)

21. 11. - 08. 12.

Brno

Manažer/představitel integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

21. 11. - 09. 12.  

Brno

Time management - efektivní využití času

22. 11.

Praha

Šetření odchylek v režimu SVP  

23. 11.

Praha

Statistická regulace procesu – SPC

23. 11.

Praha

Analýza systému měření - MSA

24. 11.

Praha

Projektový management pro začátečníky

24. 11.

Brno

Správce dokumentace I. - Organizace a řízení dokumentů

24. 11.

Brno

Nápravné opatření - 8 kroků v teorii a praxi

24. 11.

Praha

Management rizik

25. 11.

Praha

Interní auditor laboratoře - periodické školení

25. 11.

Žďár nad Sázavou

Motivace

25. 11.

Brno

Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)

28. 11.

Brno

Elektronické řízení dokumentace v teorii a praxi pro systémy managementu kvality

28. 11.

Praha

Interní auditor laboratoře - vertikální audit

28. 11.

Praha

Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013

28. 11. - 29. 11.

Praha

Představitel vedení pro EMS

28. 11. - 01. 12.

Brno

Ekolog / Manažer EMS

28. 11. - 14. 12.

Brno

Interní auditor zkušební a kalibrační laboratoře (ISO/IEC 17025)

29. 11. - 30. 11.

Praha

Inspektor kvality

29. 11. - 30. 11.

Žďár nad Sázavou

Manažer a interní auditor HACCP

29. 11. - 30. 11.

Brno

Technik kvality

30. 11. - 14. 12.

Praha

 

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí naleznete zde. Pokud je pro Vaši společnost vhodnější firemní školení kontaktujte nás na emailu: info@systemy-jakosti.cz. Samoplátce a studenty upozorňujeme na možnost využít slevu. Bližší informace získáte v naší kanceláři.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Pracovníci společnosti Systémy jakosti s.r.o.

KOMUNIKUJTE S NÁMI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018