Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Zamyšlení nad používáním grafického znázornění informací

Je možné konstatovat, že grafy vizuálně prezentují (zobrazují) data ze zdroje, promítnutím dostupné informace z daného pole(í) a záznamů do souřadnicové sítě, například jako body, sloupce, výseče či jiné objekty v grafu nebo části grafu. Již dlouhou dobu jsou grafy či diagramy nedílnou součástí tabulkových procesorů, protože umožňují zobrazování trendů a vzorců, které často nelze vyčíst pouze z čísel.

Například otázky, „které naše obchodní procesy mají konzistentnější prodeje, jihovýchodní nebo severozápadní region“ nebo „přehled o chování procesů, které procesy vykazují (ne)stabilitu či (ne)způsobilost“ atd. Pravidelné reporty (zprávy) mohou obsahovat odpovědi, ale třeba sloupcový graf založený na datech reportu je může ukázat jasněji a lépe se bude dařit chápat trendy.

Umění přípravy grafu (a velká část „zábavy“ s tím spojené) spočívá ve správném přiřazení typu grafu k danému účelu. Dovolím si konstatovat, že nejdůležitějšími hledisky pro rozhodovací procesy jsou srozumitelně interpretované výsledky, na základě přesných a pravdivých informací a správně a korektně využívaných možností nástroje pro tvorbu grafu.

Abychom si s touto tématikou poradili, je dobré mít alespoň všeobecný přehled o metodice zobrazování informací pro vybraný typ grafu a tím i přehled jaké grafy a nástroje jsou k dispozici v tabulkovém kalkulátoru, který je používán.

V aplikaci Excel jsou k dispozici varianty od starých známých typů, jako jsou sloupcové, spojnicové či bodové grafy/diagramy a jejich kombinace, až po modernější typy grafů, které možná známe méně, jako jsou například stromová mapa, trychtýřové, vodopádové, krabicové a paprskové grafy. Velice dobře lze zpracovat data i statistickými postupy do histogramu, Paterova diagramu či kartogramu.

Zpracování grafu v prostředí aplikace Excel se nejedná o nic náročného a vždy je možné se obrátit na zkušenější kolegy a kolegyně v pracovním týmu, nebo i partnera (mentora, trenéra, lektora, školitele) z vnějšího okolí, kteří jsou erudovaní a dokážou někdy pomoci vyřešit zadaný úkol ke spokojenosti zúčastněných.

Autor článku: Ing. Josef Sobotka

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.