Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Jedeme na dovolenou!

Slaďování osobního a pracovního života je dnes velmi hojně diskutovaným tématem, jelikož lidé věnují stále větší část svého času práci a méně času svému osobnímu životu. Tento trend má negativní dopady nejen na fyzické a psychické zdraví jednotlivců, ale také na celkovou produktivitu a efektivitu práce. Dotčeni jsou tak nejen zaměstnanci, ale nepřímo i zaměstnavatelé, aniž by si to sami někdy uvědomovali.

Jedním ze způsobů, jak sladit osobní a pracovní život, je rozumný rozvrh pracovní doby. Například, ale pouze pokud je to možné, je vhodné pracovat na směnný nebo částečný úvazek, aby bylo možné věnovat více času rodině a koníčkům. Dalším způsobem je práce z domova, což umožňuje zkrátit dobu cestování do práce a ušetřit čas, který by jinak byl věnován cestování. Zaměstnavatelé také mohou pomoci svým zaměstnancům sladit jejich osobní a pracovní život tím, že jim poskytnou zaměstnancům dostatečnou dovolenou, nad rámec stanovený zákoníkem práce, na odpočinek a relaxaci.

Dalším důležitým faktorem je správné plánování pracovních úkolů a projektů. Používání pracovní nástěnky, ať již klasické či elektronické, s rozpisy jednání, důležitými úkoly, deadline, ale např. i školení a volnočasových aktivit, jako je ilustrace ztvárňující zájezd na dovolenou, pomáhá udržet pracovní úkoly a osobní plány ve správné perspektivě a umožňuje lepší plánování a koordinaci.

Slaďování osobního a pracovního života je důležitým faktorem pro celkové blaho a úspěch jednotlivce i organizace. Je to však také odpovědnost zaměstnavatelů poskytnout svým zaměstnancům prostředí a podmínky, které jim umožňují skloubit svůj osobní a pracovní život. Je však důležité, aby se obě strany snažily spolupracovat na tom, aby bylo možné skloubit pracovní a osobní život co nejlépe, obě strany musí hledat rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a osobním životem, což pomůže ke zlepšení celkového zdraví, pohody a produktivity. Také je třeba si uvědomit, že slaďování osobního a pracovního života není jednorázová záležitost, ale stálý proces, který vyžaduje trpělivost, úsilí a ochotu ke kompromisům. Důležité je, aby jednotlivci i organizace opravdu byli ochotni přizpůsobovat se změnám a hledat nové způsoby, jak skloubit pracovní a osobní život. Pokud chybí vůle z jedné či z druhé strany nebo pokud jsou vstřícné kroky jedné strany vnímány pouze negativně či snad dochází ke zneužívání benefitů, vychází celá snaha obou aktérů procesu vniveč.

Autor článku: Soňa Pršalová, BBA

 

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.