Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Newsletter - kalendář vzdělávacích kurzů - červen 2021

Nezobrazuje se Vám email s newsletterem správně? Připravili jsme pro Vás stránku s přehledem vzdělávacích kurzů a seminářů, které budeme pořádat v měsíci červnu.

Sídlo společnosti: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26102676, DIČ: 26102676

Sledujte nás na našich webových stránkách a komunikujte s námi na sociálních sítích.


Vážená paní/vážený pane,

zasíláme Vám pravidelný kalendář vzdělávacích kurzů, které budeme pořádat v měsíci červnu.            

Od pondělí 31. května 2021 Vás opět přivítáme na prezenční výuce.

Při účasti na prezenční výuce mějte prosím u sebe jedno z těchto potvrzení:

  • absolvovali jste nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo
  • absolvovali jste nejdéle před 72 hodinami POC test (ANTIGENNÍ TEST) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem (akceptujeme i potvrzení od zaměstnavatele) nebo
  • máte vystavené potvrzení o aplikaci první dávky očkovací látky a od aplikace uplynulo nejméně 22 dní nebo
  • máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19 a od aplikace druhé (resp. poslední) dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo
  • jste prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření a jste v ochranné lhůtě 6 měsíců

Současně platí tato povinná opatření:

  • po celou dobu konání akce musí mít účastník kurzu nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
  • všichni účastníci kurzu jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo

Pokud Vám nevyhovují prezenční kurzy nebo jste nenašli potřebné školení, celou nabídku kurzů na léto, ale i pozdim 2021 naleznete na našich webových stránkách.

Týmspolupracovníků
Systémy jakosti s.r.o.

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
- ČERVEN 2021

 

KURZY PRO PRACOVNÍKY LABORATOŘÍ A ZDRAVOTNÍKY

Mezikalibrační kontroly měřidel (metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

02. 06.

Praha

Interní auditor zdravotnické laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 15189:2013)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

02. 06.

Praha

Interní auditor laboratoře - periodické školení (ČSN EN ISO 19011:2019)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

08. 06.

Brno

Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři

Cena kurzu: 4.800,- Kč bez DPH

10. 06. – 11. 06.

Praha

Management rizik v laboratoři

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

14. 06.

Brno

Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

14. 06. – 15. 06.

Praha

Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)

Cena kurzu: 4.800,- Kč bez DPH

14. 06. – 15. 06.

Praha

Vedoucí laboratoře - základní znalosti a dovednosti

Cena kurzu: 9.600,- Kč bez DPH

14. 06. – 17. 06.

Praha

Management rizik v laboratoři

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

16. 06.

Praha

Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

Cena kurzu: 9.600,- Kč bez DPH

21. 06. – 24. 06.

Praha

Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I.

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

22. 06.

Praha

Statistické metody v laboratoři I. - úvod

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

23. 06.

Praha

Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

23. 06. – 24. 06.

Praha

Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

29. 06. – 30. 06.

Praha

KURZY SYSTÉMU MANAGEMENTU

Statistická regulace procesu – SPC

Cena kurzu: 3.500,- Kč bez DPH

04. 06.

ONLINE

Představitel vedení pro kvalitu

Cena kurzu: 7.500,- Kč bez DPH

07. 06. – 09. 06.

Brno

Představitel vedení pro EMS    

Cena kurzu: 10.100,- Kč bez DPH

07. 06. – 10. 06.

Praha

Ekolog / Manažer EMS

Cena kurzu: 18.800,- Kč bez DPH

07. 06. – 18. 06.

Praha

Manažer kvality (ISO 9001)

Cena kurzu: 20.100,- Kč bez DPH

07. 06. – 24. 06.

Brno

Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Cena kurzu: 22.800,- Kč bez DPH

07. 06. – 30. 06.

Brno

Odpadové hospodářství

Cena kurzu: 3.500,- Kč bez DPH

16. 06.

Praha

Právní předpisy v životním prostředí

Cena kurzu: 9.800,- Kč bez DPH

16. 06. – 18. 06.

Praha

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Cena kurzu: 3.500,- Kč bez DPH

17. 06.

Praha

Procesní řízení v organizaci

Cena kurzu: 3.500,- Kč bez DPH

17. 06.

Praha

Procesní řízení a management rizik

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

17. 06. – 18. 06.

Praha

Ochrana ovzduší a vodní hospodářství

Cena kurzu: 3.500,- Kč bez DPH

18. 06.

Praha

Management rizik

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

18. 06.

Praha

Úvod do systému managementu kvality (ISO 9001)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

21. 06.

Brno

Interní auditor kvality (ISO 9001) 

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

21. 06. – 22. 06.

Brno

Auditor integrovaného systému (ISO 9001 a ISO 14001)

Cena kurzu: 7.400,- Kč bez DPH

21. 06. – 23. 06.

Brno

Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)

Cena kurzu: 9.200,- Kč bez DPH

21. 06. – 24. 06.

Brno

Interní auditor EMS (ISO 14001)

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

22. 06. – 23. 06.

Brno

Úvod do EMS (ISO 14001)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

23. 06.

 Brno

Auditor integrovaného systému (ISO 14001 a ISO 45001)

Cena kurzu: 7.400,- Kč bez DPH

23. 06. – 25. 06.

Brno

Úvod do systému BOZP (ISO 45001)

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

24. 06.

Brno

Interní auditor BOZP (ISO 45001)

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

24. 06. – 25. 06.

Brno

Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářských provozech

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

25. 06.

Praha

Metrolog v organizaci

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

29. 06. – 30. 06.

Praha

Manažer integrovaného systému - rozšíření kvalifikace pro manažera kvality

Cena kurzu: 5.400,- Kč bez DPH

29. 06. – 30. 06.

Brno

KURZY SOFT DOVEDNOSTÍ

Pracovněprávní minimum pro vedoucí pracovníky

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

01. 06.

ONLINE

Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

17. 06.

Praha

Řízení lidských zdrojů

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

23. 06.

Brno

Time management - efektivní využití času

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

24. 06.

Praha

Efektivní vedení pracovních porad

Cena kurzu: 3.100,- Kč bez DPH

30. 06.

Praha

IT KURZY

Efektivní práce v MS Word - praktický nácvik

Cena kurzu: 2.600,- Kč bez DPH

02. 06.

Žďár n. Sáz.

Efektivní práce v MS Word, MS Excel a MS PowerPoint - praktický nácvik

Cena kurzu: 6.500,- Kč bez DPH

02. 06. – 04. 06.

Žďár n. Sáz.

Efektivní práce v MS Excel - praktický nácvik

Cena kurzu: 2.600,- Kč bez DPH

03. 06.

Žďár n. Sáz.

Efektivní práce v MS PowerPoint - praktický nácvik

Cena kurzu: 2.600,- Kč bez DPH

04. 06.

Žďár n. Sáz.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018