Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Souhlas pro zpracování osobních údajů pro zasílání Kalendáře vzdělávacích kurzů

Společnost Systémy jakosti s.r.o. sídlem Antala Staška 1859/34, 1400 00 Praha 4, IČ: 26102676, DIČ: CZ26102676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130197 Z pozice správce dle GDPR zpracovává u potencionálních zákazníků osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjemní
  • emailový kontakt

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje  v podobě jména a příjmení a emailového kontaktu jsou zpracovávány pro účely emailového marketingu, tj. pro rozeslání propagačních materiálů spojených se vzděláváním (jde o pravidelný Kalendář vzdělávacích kurzů, který zasíláme 1x měsíčně). Osobní údaje jsou zpracovány po dobu udělení Vašeho souhlasu. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.  

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

  • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
  • požádat o omezení zpracování
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte obchodní koordinátorku Ing. Simonu Hobzíkovou, email: hobzikova@systemy-jakosti.cz

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.