Kurz / Praktický průvodce nakládání s chemickými látkami a směsmi

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Praktický průvodce nakládání s chemickými látkami a směsmi

<< Zpět

Cena: 2800,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen všem pracovníkům, kteří odpovídají za nakládání s chemickými látkami a směsmi. Kurz je vhodný pro budoucí pracovníky z této oblasti, nebo stávající pracovníky nakládající s těmito materiály. Kurz je koncipován pro ZAČÁTEČNÍKY, protože je zaměřen na řadu praktických ukázek a příkladů.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je získat komplexní přehled aktuální legislativy spojené s nakládání s chemickými látkami a směsmi pro průvodce nebo oprávnění osoby, a získání praktických dovedností.
Náplní kurzu je seznámení účastníků se základními povinnostmi spojených s nakládáním s daným materiálem. 
Po absolvování kurzu je účastník schopen samostatně vést agendu zacházení s chemickými materiály v organizaci.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů: 8.30 - 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.

  • Základní znalosti nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH a CLP
  • Klasifikace látky a směsi, třídy nebezpečnosti, označování a balení (dle nařízení CLP)
  • Ochrana zdraví při práci – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi: požadavky na skladování, odborně způsobilá osoba, evidence vysoce toxických látek
  • Školení pracovníků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi
  • Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí – rizikové faktory, kontrolovaná pásma, hygienické limity, kategorizace prací, rizikové práce a jejich evidence
  • Bezpečnost práce a požární ochrana – povinnosti vedoucích pracovníků a zaměstnanců, bezpečnost při manipulaci a skladování
  • Postup v případě havárie – základní opatření

Lektor: Magda Humlová

 

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014