Kurz / Manažer BOZP (OHSAS 18001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer BOZP (OHSAS 18001)

<< Zpět

Cena: 7100,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 3 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, environmentu, atd.).
Součástí kurzu jsou praktická cvičení a workshopy.Kurz neobsahuje výklad právních předpisů v oblasti BOZP.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Pro zájemce je kurz zakončen písemnou závěrečnou zkouškou znalostí v rozsahu 2 hodin. Na základě úspěšné zkoušky je vystaven Certifikát.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Úvod do problematiky BOZP (hlavní zásady BOZP, definice)
 • Norma ČSN OHSAS 18001:2008 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky. Norma ČSN OHSAS 18002:2009 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007.: Požadavky na systém managementu BOZP
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Analýza rizika (identifikace nebezpečí, posuzování rizika a způsob řízení rizik)
 • Případová studie

2. den: 9.00 až 16.00 hod.

 • Cíle a programy managementu BOZP
 • Řízení dokumentace a záznamů
 • Implementace a provoz (Zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc)
 • Monitorování a měření v BOZP
 • Implementace OHSAS 18001

3. den: 9.00 až 15.00 hod.

 • Interní audit
 • Případová studie – plánování interních auditů, příklady neshod interních auditů BOZP
 • Přezkoumání systému managementu
 • Písemná závěrečná zkouška znalostí


Lektoři: Ing. Alena Fischerová

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018