Kurzy / kontrolní lavoratoře SÚKL SVP SLP VYR

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurzy / Kontrolní laboratoře SÚKL (SVP/SLP)

Správná výrobní praxe - SVP představuje soubor pravidel zaručujících, že daný výrobce splňuje přísná kritéria uplatňována při výrobě a kontrole léčiv. Správná laboratorní praxe - SLP je soubor pravidel tvořících systém testovacích zařízení při provádění preklinických studií bezpečnosti chemických látek a přípravků.

Místo konání:
název kurzu
Cena bez DPH
délka
 • Zaměření kurzu: úvod do systému managementu kvality kontrolní laboratoře, základní předpisy platné pro kontrolní laboratoře – VYR 32, řízení rizik pro jakost a příručka jakosti, základní znalosti v oblasti měřidel a zařízení v kontrolní laboratoři a kvalifikace – DQ, IQ, PQ, OQ.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: výklad pokynu pro Správnou Výrobní Praxi – VYR 32, VYR 34, VYR 36 pro potřeby interního auditu, úvod do procesu auditování a následná příprava na audit, zpráva z auditu, nápravné a preventivní opatření (CAPA).

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: výklad pokynu VYR 32, VYR 34, VYR 36 pro potřeby interního auditu, příprava plánu auditu a tvorba zprávy z auditu, klasifikace neshod a záznam neshody, praktický trénink auditorských schopností.
  23. 05. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: legislativní nároky na stanovení správné laboratorní praxe, požadavky na testovací zařízení (personál laboratoře, prostory, přístroje a vybavení), korektní vedení dokumentace a požadavky na registraturu, jištění jakosti.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: hlavní požadavky na zabezpečení systému managementu kvality a řízení rizik v mikrobiologické laboratoři, správné vedení dokumentace a záznamů, nároky na informační systémy.
  22. 05. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: marketingový plán, jak na sociální sítě, firemní blog a obsah, zvyšování návštěvnosti webových stránek, e-mail marketing.
  16. 05. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Čisté prostory

  5100 Kč
  dny: 2
  Zaměření kurzu: základní definice čistých prostor a vymezení potřebné legislativy, norma ČSN EN ISO 14644, pokyny SÚKL VYR-32, VYR-36, klasifikace tříd čistoty, sanitace a mikrobiologický monitoring, požadavky na vstup do čistých prostorů.
  03. 05. 2018 - 04. 05. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 • Zaměření kurzu: VYR 32 doplněk 15 Kvalifikace a validace (+ další doporučené pokyny), plánování validace a kvalifikace – DQ, IQ, OQ a PQ.

  Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

 • Zaměření kurzu: laboratorní odchylka a její šetření, výsledek mimo specifikaci (OOS) a jeho šetření, správa dokumentace a záznamů, tréning šetření – modelové situace.
  24. 05. 2018
  Antala Staška 34 - Praha OBJEDNAT
 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018