Kurz / Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013

<< Zpět

Cena: 4500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 2 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
05. 03. 2018 - 06. 03. 2018Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT
09. 05. 2018 - 10. 05. 2018BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 Brno VOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora laboratoře, kteří jsou začátečníci v auditování.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Základem je výklad požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost z pohledu interního auditora.
Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe. 


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Účast na tomto kurzu bude ohodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání.

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků (POUZP) uděluje 8 kreditů
Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (VŠ) uděluje 8 kreditů

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.


1. den: 9.00 až 16.00 hod.
 • Systém managementu kvality - základní přehled pro auditora
 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
 • Terminologie z oblasti auditování
 • Příprava na audit
 • Sestavení plánu auditu

2. den: 9.00 až 15.00 hod.
 • Proces auditu krok za krokem 
 • Příprava otázek k auditu (nácvik sestavení dotazníku)
 • Praktický nácvik auditování
 • Příprava záznamu z auditu
 • Řízení neshod z auditu, nápravná a preventivní opatření
 • Hodnocení auditorů
 • Praktický nácvik auditování - řešení neshod na případových studiích

 
Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Ing. Petra Mrkvičková

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014