Kurz / Praktický průvodce odpadového hospodářství

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Praktický průvodce odpadového hospodářství

<< Zpět

Cena: 2800,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Pro tento kurz nejsou vypsány termíny.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají nově odpovědnost za odpady v organizaci. Kurz je vhodný pro budoucí pracovníky z této oblasti, nebo stávající pracovníky odpadů. Kurz je koncipován pro ZAČÁTEČNÍKY, protože je zaměřen na řadu praktických ukázek a příkladů.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Cílem kurzu je získat komplexní přehled aktuální platné legislativy v oblasti odpadů pro původce odpadů nebo oprávněné osoby a získat praktické dovednosti.
Náplní kurzu je seznámení účastníků se základními povinnostmi v odpadovém hospodářství.
Součástí  je i získání přehledu povinností při nakládání s odpady, například zařazení druhů odpadů podle katalogu odpadů, vedení roční evidence o produkci a nakládání s odpady, roční hlášení (prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností), tvorba havarijního plánu a povinnosti odpadového hospodáře.

Po absolvování kurzu je účastník schopen vést samostatně agendu odpadů v organizaci.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů: 8.30 - 9.00 hod.

Program: 9.00 až 15.00 hod.
  • Zařazování odpadů dle Katalogu odpadů v souladu se zákonem o odpadech č. 158/2001 Sb., v platném znění
  • Značení, třídění a zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou k převzetí odpadu
  • Vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) pro shromažďované či skladované dopady a jejich označení
  • Vedení průběžné evidence odpadů a provozního deníku o produkci a nakládání s odpady
  • Vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (ISPOP)
  • Zpracování havarijních plánů
  • Funkce odpadového hospodáře dle § 15 zákona o odpadech
  • Informování o změně právních předpisů v odpadovém hospodářství

Lektor: Magda Humlová

 

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014