Kurz / Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

<< Zpět

Cena: 3400,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 1 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
01. 10. 2019BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
26. 11. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pro pracovníky a odpadové hospodáře, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. A všem, kteří se chtějí seznámit se zásadami korektní práce s těmito materiály.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Podrobně se seznámíte s  požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Získáte praktické informace o evropské chemické legislativě REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 1272/2008 ). 

 
Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů: 8.30 - 9.00 hod.


Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Zákon o chemických látkách
  • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
  • Označení a používané obaly CHLP, Bezpečnostní listy, příklady a ukázky
  • Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi
  • Zákon o prevence závažných havárií
  • Povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
  • Ukázky a příklady praktického použití


Lektor: Ing. Tomáš Hezina, Ph.D.

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018