Kurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Manažer integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

<< Zpět

Cena: 22500,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 10 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
29. 05. 2018 - 22. 06. 2018
(29. 05. 2018 - 01. 06. 2018, 11. 06. 2018 - 14. 06. 2018, 21. 06. 2018 - 22. 06. 2018)
Antala Staška 34 - Praha VOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera/představitele integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001) a všem, kteří se chtějí zabývat systémy managementu.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Výklad požadavků normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001 a možnostmi jejich naplnění.  
Praktický nácvik základních znalostí a dovedností manažera/představitele integrovaného systému kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dovednostmi pro řízení projektů.
Náhled do metrologie a řízení lidských zdrojů.
Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer/představitel integrovaného systému.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů 1. den: 8.30 - 9.00 hod.

 
Začátek kurzu v 9:00, konec kurzu 15.00-16.00 hod.
 

I. MODUL: 

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Výklad normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky
 • Zásady systému managementu kvality
 • Řízení organizace - organizační struktura
 • Praktický nácvik 
 • Procesní řízení - metodika popisů procesů, monitorování a měření procesů
 • Případová studie – metodika popisu procesů
 • Kontext organizace
 • Analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Management rizik - FMEA
 • Projektový management - plánování, realizace a řízení projektu, zavedení SM kvality jako projekt

II. MODUL:

 • Kontrola kvality
 • Řízení neshodného produktu
 • Nápravné opatření - 8 kroků v teorii a praxi
 • Metodika 5S a metodika POKA-YOKE
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Nakupování - výběr a hodnocení dodavatelů (řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb)
 • Přezkoumání systému managementu
 • Politika a cíle kvality
 • Řízení lidských zdrojů - plánování lidských zdrojů, kvalifikační požadavky, hodnocení, vzdělávání
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity, přezkoumání vedením
 • Závěrečná zkouška
III. MODUL: 
 • Úvod do environmentálního systému managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Výklad normy OHSAS 18001: 2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
 • Praktický nácvik
 • Závěrečná zkouška


Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Martina Jandová, Jana Rejtharová, Mgr. Zdenka Volavá

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018