Kurz / Angličtina - konverzační kurz

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Angličtina - konverzační kurz

<< Zpět

Cena: 2900,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 18 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
18. 09. 2018 - 29. 01. 2019Hotel FIT - Žďár nad Sáz.VOLNOOBJEDNAT

Průběh kurzu:
Kurz probíhá každé úterý (1 x 45 minut) v uvedeném termínu, kromě svátků. Nebude-li Vám vyhovovat čas konání kurzu, můžete se jazykově vzdělávat v individuální výuce, kdy jste s lektorem jeden na jednoho.
Velice rádi Vás přivítáme do otevřeného kurzu i po termínu zahájení. Nemusíte se však obávat, že budete pozadu. Lektoři Vám pomohou začlenit se do skupiny a samozřejmě Vám snížíme i celkovou cenu kurzu.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 3 účastníků. Maximální počet v jedné skupině je 5 účastníků. Při 6 a více přihlášených se kurz prodlužuje o 1 vyučovací hodinu při zachování ceny. Při nenaplnění minimálního počtu Vám nabídneme individuální výuku.

Při výuce není potřeba žádný typ výukového materiálu (učebnice, pracovní sešity), kurz totiž stavíme především na komunikaci. 

Co se v kurzu naučíte:
Kurz je pro velmi pokročilé studenty, kteří již ovládají složitější slovní zásobu (např. týkající se vzdělání, financí či sportu), ve slovesném systému téměř nechybují, dobře rozumí delším promluvám a dokáží se plynule a srozumitelně vyjádřit a rozumí hovorovým výrazům. Cílem je rozšířit si slovní zásobu a proniknut do mluvené angličtiny, která oplývá frázovými slovesy, slangovými výrazy.

Lektor:
Mgr. Ilona Mužátková
Vystudovala Speciální biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě UK Praha a angličtinu na Evangelické akademii ve třídě Ronalda W. Brittla. Od roku 1999 dobrovolnicky pracuje pro European Christian Environmental Network, cestuje pracovně po Evropě a rozšiřuje své kontakty. Angličtinu vyučuje 23 let. V roce 2008 složila mezinárodní zkoušku CAE (potvrzená úroveň C1). Momentálně se připravuje na mezinárodní zkoušku CPE (úroveň C2).

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018