Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

Poradenství - pro firmy

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuPersonální audit

Soukromé společnosti, ale i neziskové organizace řeší mnohdy správné personální obsazení na všech postech ve společnosti. K tomu potřebují provést posouzení lidských zdrojů, personálních kapacit a organizačního uspořádání podniku či veřejné instituce. Naše společnost je držitelem Certifikátu ISO 9001:2008, který osvědčuje, že systém managementu kvality společnosti byl prověřen a certifikován v rozsahu, který zahrnuje provádění personálních auditů. Certifikát je k nahlédnutí zde

Nabízíme provedení nezávislého personálního auditu, který pomůže Vaší instituci:

  • optimalizovat organizační struktury
  • definovat organizační uspořádání organizace
  • zvýšit kvalitu managementu
  • zvýšit účinnost personálního řízení

Úkolem personálního auditu je zjistit, zda organizace není personálně předimenzovaná a bude muset přistoupit k zeštíhlení; či zda není personálně poddimenzovaná a bude třeba efektivně nastavit náborové procesy. Může se vyskytnout potřeba zkvalitnění personálního obsazení, v tom případě kvantitativní hledisko audit nezohledňuje, ale zaměřuje se na kvalitativní hledisko, tedy obsazení funkcí/postů kvalifikovanými odborníky. Oba faktory mohou jít ruku v ruce, tedy obsazení míst odborníky může vést k zeštíhlení organizace, jelikož kvalifikovaných pracovníků je potřeba méně než nekvalifikovaných.

Před provedením personálního auditu je třeba si stanovit:

  • důvod auditu, tedy jaká vyvstala potřeba v organizaci
  • cíl auditu
  • metody a postupy personálního a organizačního auditu

Scénář auditu Vám nastavíme se zohledněním Vašich potřeb a podrobně Vás s ním seznámíme.

Samotný audit na místě trvá 1-3 dny, podle rozsahu auditované oblasti a velikosti organizace. Součástí auditu jsou řízené rozhovory s vytipovanými pracovníky. Jeden den je zpravidla věnován dokumentaci organizace, jejímu posouzení a vyhodnocení, další den potom rozhovorům a zasazení informací do celkového rámce. 

Auditoři pak zpracovávají podklady ze zjištěných skutečností a vydávají zprávu z auditu s doporučeními.

Cena personálního auditu se odvíjí od několika faktorů. Těmi jsou: velikost organizace, složitost organizační struktury, existence personálních procesů, rozsah samotného auditu na místě aj.

 

Pro informování a případnou nabídku nás kontaktujte: info@systemy-jakosti.cz , tel. 566 620 261, mobil 607 612 854.

 

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018