Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

Poradenství - pro firmy

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuFiremní vzdělávání na míru

Chcete vyškolit více lidí z Vaší společnosti najednou? Nevyhovuje Vám žádný termín z naší nabídky otevřených kurzů? Nechce se Vám jezdit do našich školicích středisek?

My přijedeme za Vámi! Nabízíme Vám sestavení firemního školení na míru.

Firemní školení má mnoho výhod, jednou z nich je uzpůsobení programu tak, aby co nejvíce podporoval zájmy společnosti, její politiku a postupy. 

Mezi TOP kurzy standardně patří:

Zdravotnické laboratoře (ISO 15189) - Interní auditor zdravotnické laboratoře (základní kurz a periodická školení), školení pracovníků laboratoře - systém managementu a akreditace, manažer kvality zdravotnické laboratoře, metrolog zdravotnické laboratoře, validace a verifikace metod. Výcvik auditorů se standardně provádí s praktickým nácvikem. 

Zkušební a kalibrační laboratoře (ISO/IEC 17025) - Interní auditor laboratoře (základní kurz a periodická školení), školení pracovníků laboratoře - systém managementu a akreditace, manažer kvality laboratoře, metrolog laboratoře, interní kalibrace měřidel, validace a veritikace metod.

Systém managementu kvality a životního prostředí dle ISO 9001 a ISO 14001 - kurzy pro vrcholové vedení organizace, pracovníky organizace a interní auditory.

Systém managementu kvality pro dodavatele v automobilovém průmyslu dle standardu  IATF 16949 - kurzy pro interní auditory, vrcholové vedení společnosti, pracovníky společnosti, nástroje systému managementu (například APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC).

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 - kurzy pro interní auditory.  

Kurzy a školení pracovníků v potravinářském průmyslu - zásady správné výrobní a hygienické praxe, HACCP a kurzy pro interní auditory.

Systém managementu pro výrobce zdravotnických prostředků dle ISO 13485 - kurzy pro vrcholové vedení společnosti, pracovníky společnosti, identifikace a hodnocení rizik a kurzy pro interní auditory.

Kurzy pro kontrolní laboratoře v režimu SVP/GMP - manažer kvality, interní auditor, čisté prostory, laboratorní praxe, apod.

Kurzy lektorských a prezentačních dovedností.

Kurzy projektového řízení.

Kurzy sociálních dovedností (soft dovedností) - komunikace, asertivita, vedení lidí, motivace, vedení porad, obchodní dovednosti, time management, atd.

Kurzy pro asistenty a administrativní pracovníky - úprava písemností, asistent/ka vedeoucího pracovníka, apod.

Kurzy pro personalisty.

Nevíte-li přesně, jaké školení by pro Vaše zaměstnance bylo nejvhodnější, můžeme provést analýzu vzdělávacích potřeb a podle zjištěných skutečností nastavíme školení.

Pro sestavení školení na míru nás, prosím, kontaktujte:

E-mail: info@systemy-jakosti.cz        Telefon/mobil: 566 620 261 / 727 882 103

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018