Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

Poradenství - pro firmy

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuGenderové poradenství

Gender [džendr] znamená v doslovném překladu rod. V tomto překladu vyjadřuje biologickou a fyziologickou odlišnost mezi ženami a muži. Gender jako pojem ale odkazuje na sociální konstrukt. Zahrnuje sociální a kulturně podmíněné rozdíly mezi ženou a mužem, předsudky a stereotypy v postavení mužů a žen v životě, ve společnosti.

Gender se u nás dostává do širšího povědomí od 21. století, tedy mnohem později než na Západě. Možná proto je někdy mylně interpretován jako feminismus. Na rozdíl od feminismu, který je světovým názorem žen, deroucích se za svá práva a prosazujících rovné příležitosti, genderová problematika je zaměřena na posilování a kultivování genderové citlivosti. Genderová studia (gender studies) jsou dokonce vědeckou disciplínou zabývající se vytvářením účinných antidiskriminačních nástrojů, se snahou ovlivňovat názor politiků, médií a široké veřejnosti na role obou pohlaví ve společnosti.

V genderovém poradenství se zaměřujeme na vysvětlení problematiky genderu a uplatňování principu genderové citlivosti ve Vaší společnosti.

V případě zájmu můžeme ve Vaši firmě provést genderový audit, který se zaměřuje zejména na:

  • respektování potřeb zaměstnanců (žen i mužů)
  • statistiky zastoupení žen a mužů na všech firemních pozicích
  • používání vyvážené terminologie (ve firemních materiálech, na webových stránkách aj.)
  • stanovení koncepce a pravidel firemní kultury
  • monitoring kariérového růstu (žen i mužů)

V případě zájmu o bližší informace týkající se genderové problematiky, nás kontaktujte:

E-mail: info@systemy-jakosti.cz        Telefon/mobil: 566 620 261 / 727 882 103

 

 

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018