Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů objednavatelů

Společnost Systémy jakosti s.r.o. sídlem Antala Staška 1859/34, 1400 00 Praha 4, IČ: 26102676, DIČ: CZ26102676, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130197 Z pozice správce dle GDPR zpracovává u objednavatelů osobní údaje v rozsahu:

  • telefonický a emailový kontakt

Uvedené osobní údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu, pro realizaci zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje  je nutné zpracovat v souvislosti se zařazením Vašeho kolegy do otevřeného kurzu a jeho realizací. Osobní údaje  v podobě jména a příjmení a emailového kontaktu jsou současně zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu pro rozeslání propagačních materiálů spojených se vzděláváním (jde o pravidelný Kalendář vzdělávacích kurzů, který zasíláme 1x měsíčně). Osobní údaje jsou zpracovány po dobu realizace otevřeného kurzu a 10 let po jeho realizaci od z důvodu hájení práv a oprávněných zájmů společnosti. Zpracování osobní údajů pro účely přímého marketingu je prováděno po dobu, než dojde k odhlášení z rozesílky. Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.  

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti

  • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
  • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
  • požádat o omezení zpracování
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte obchodní koordinátorku Ing. Simonu Hobzíkovou, email: hobzikova@systemy-jakosti.cz

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o.