Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

 

ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA

Autor: Olga Jandová, personalistka

Datum: 16. 12. 2015

Adaptace patří mezi nejdůležitější proces v životě zaměstnance a společnosti. Je to nedílná součást práce personálního oddělení a nadřízeného pracovníka za plné součinnosti daného pracovníka. Není tedy reálné bez řádně provedené adaptace nového pracovníka očekávat rychlé zapracování a plnění svěřených povinnosti, které jsou přiřazené k pracovní pozici.

Cílem adaptačního procesu je uvedení nového pracovníka na pracovní pozici, tak aby vše proběhlo hladce. Celé toto období je náročné jak z pohledu nákladů, tak i z pohledu časové náročnosti kolegů a nadřízeného. V neposlední řadě je nutné zmínit i zvýšenou psychickou zátěž na straně nového zaměstnance.

Většina z nás si určitě vzpomene na své nervózní a psychicky náročné chvíle, které s sebou přinesl nástup do nového neznámého firemního prostředí. Nástup do nového zaměstnání je pro každého z nás nezapomenutelným okamžikem, až už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Cílem zaměstnavatele je co nerychlejší začlenění nového člena týmu do běžného pracovního procesu a hlavně jeho adaptace do jemu svěřené pozice. Je důležité si uvědomit, že pro ostatní zaměstnance nemusí být vždy takový nový člen týmu přivítán s otevřenou náručí. Může být brán jako konkurence, na kterého si každý dává pozor, jelikož nikdo nemůže vědět, co může očekávat.

Co by tedy měl zaměstnavatel pro nového zaměstnance udělat? Je, nezbytné, aby s adaptačním procesem v personálním systému byli seznámeni všichni vedoucí na jednotlivých odděleních a úrovních. Nový kolega by měl být seznámen s filozofií a chodem společnosti dopředu, proto by zahájení adaptace mělo začít již před nástupem. Není tedy od věci si nového kolegu pozvat do společnosti ještě před smluvně dohodnutým dnem nástupu. Představit ho kolegům, ukázat mu pracovní stůl a kancelář, kde by měl v budoucnu plnit svoje pracovní úkoly. Dát prostě nováčkovi najevo, že jste na jeho příchod připravení, a že s ním již počítáte. Stávající zaměstnanci si pak pomalu a přirozeněji zvykají na skutečnost, že mezi ně přijde nový člověk.

<< Zpět

Systémy jakosti s.r.o. na Facebooku 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018