Kurz / Představitel vedení pro EMS

 
 
 
 
 

Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuKurz / Představitel vedení pro EMS

<< Zpět

Cena: 9800,- Kč bez DPH
Délka kurzu: 4 (dny)

Termín:Místo konání:Obsazenost: 
25. 02. 2019 - 28. 02. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT
25. 03. 2019 - 28. 03. 2019BRNOOFFICE s.r.o., Králova 279/9 - 616 00 BrnoVOLNOOBJEDNAT
10. 06. 2019 - 11. 06. 2019Antala Staška 34 - PrahaVOLNOOBJEDNAT

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14 001 či EMAS), proto je vhodný pro všechny stávající či budoucí představitele vedení EMS.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Zásady systému environmentální managementu a požadavky normy ISO 14001:2015.
Získáte ucelený přehled v problematice systémů řízení ve vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví atd.).
Osvojíte si principy projektového managementu.
Součástí kurzu jsou praktická cvičení.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Prezence posluchačů  1. den: 8.30 - 9.00 hod

Začátek kurzu vždy v 9:00, konec v 15:00-16:00 hod.

1. den
Úvod do životního prostředí
 • Úvod do environmentálního systému managementu
 • Výklad normy ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití
 • Praktický nácvik
 • Kontext organizace
 • Environmentální aspekty, tvorba, řízení a hodnocení
 • Závazné povinnosti
2. den
 • Environmentální politika
 • Cíle, cílové hodnoty a programy EMS
 • Řízení dokumentace a záznamů (dokumentované informace) v EMS
 • Základní znalosti metrologie - měřidla pro měření v EMS
 • Řízení provozu, havarijní připravenost a reakce
 • Kontrola, monitorování a měření v životním prostředí, environmentální indikátory
3. den
Projektový management
 • Projekt s environmentálním záměrem
 • Principy, postupy a pravidla projektového managementu
 • Cíle projektu a jejich nastavení
 • Studie proveditelnosti
 • Plánování projektu, nástroje pro plánování
 • Grafické znázornění projektu
 • Řízení projektu
4. den
 • Interní audity v EMS
 • Přezkoumání vedení v EMS

Lektoři: Ing. Martina Dvořáková, Ing. Alena Fischerová, Mgr. Zdenka Volavá

 

 

 

 
tel/fax: 566 620 261 | e-mail: info@systemy-jakosti.cz© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2018