Kurz a rekvalifikace ISO 9001, 14001, 27001, 18001, 17025, 15189, SVP

 
 
 

O společnosti

 
Systémy jakosti s.r.o. na FacebookuPoslání

Naší hlavní činností je poskytování poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti systémů managementu (kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce (BOZP) a HACCP) s působností v rámci celé České republiky.

Předmětem podnikání jsou na základě vystavených živnostenských listů: 

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 

  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

  • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

  • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

  • Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Společnost Systémy jakosti s.r.o. působí na trhu jako nástupnická organizace Ing. Aleny Fischerové, která je na trhu od roku 2000. 

Za dobu své existence rozšířila svoji oblast působnosti a připravila k certifikaci a akreditaci více než 50 organizací z oblasti výroby a služeb, zdravotnictví a naší specializací je příprava laboratoří k akreditaci. Jedná se o laboratoře zkušební/kalibrační připravované dle ISO 17025 a laboratoře klinické připravované dle ISO 15189. Zkušenosti týmu poradců a lektorů z různých oblastí jsou pro naše klienty zárukou kvalitních služeb.

NAŠE POSLÁNÍ:
Naším posláním je předávat znalosti a zkušenosti našim klientům a přispívat k jejich vyšší úspěšnosti.
Toto poslání zajišťujeme kolektivem poradců a lektorů z různých oborů a uplatňováním zásad celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. 

Směrem ke klientům uplatňujeme zásadu vnímavosti a korektního jednání od uzavření smluvního vztahu po ukončení projektu či vzdělávání. Našim klientům se snažíme předat své zkušenosti a podporovat je v provádění změn organizace směrem k vyššímu ekonomickému růstu. V poradenství uplatňujeme individuální přístup (poradenství na míru). 
Každý podnikatelský subjekt, ať již právnická či fyzická osoba, je povinen dodržovat legislativní a jiné předpisy. Zavedením systému řízení podle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 nebo OHSAS 18001 si můžete vytvořit vnitřní mechanismy, které zabraňují porušování těchto předpisů. 

Zavedení systému řízení podle některé z těchto norem však přináší i jiná pozitiva. Zvyšuje Vaši konkurenceschopnost, v mnoha případech je úspěšné zavedení systému podmínkou pro získání státních zakázek a v neposlední řadě bude Vaši společnost zvýhodňovat při vstupu na integrovaný trh Evropské Unie. 
V oblasti vzdělávání nabízíme klientům celou řadu otevřených kurzů a seminářů a také interní kurzy v organizaci dle požadavků klienta. V oblasti vzdělávání je naším cílem zvyšování odborné úrovně pracovníka v souladu s posláním jeho organizace.

Vzhledem k tomu, že působíme v regionu Vysočiny, je naší vizí vybudovat zde Regionální centrum poradenství a vzdělávání pro organizace s širokou působností.

 

 

 

 
© SYSTÉMY JAKOSTI s.r.o. 2014